Maandelijks archief: oktober 2013

De provincie dichterbij dan je denkt

Bob Roelofs schreef onderstaande bijdrage in het Jaarboek 2007 van de Vereniging van Griffiers. Dit artikel bevat een mooi historisch overzicht en op het eind geeft de auteur een beschouwing die zes jaar later nog niet of nauwelijks aan actualiteit … Lees verder

Geplaatst in overzicht artikelen | Een reactie plaatsen

Verslag van den toestand der Provincie Gelderland over het jaar 1875

Bij de opening van de zomervergadering van 1876 konden de Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten – die met ‘Mijne Heeren’ werden toegesproken – melden dat er grote kosten waren gemaakt om dijkdoorbraken te voorkomen. Desondanks waren in de Bommelerwaard toch … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen

Bouwen aan een modern Gelderland

Weliswaar vonden er in het begin van de negentiende eeuw infrastructurele werken plaats – zo werd er begonnen met de aanleg van het Apeldoorns Kanaal (1828-1868) -, toch was het beleid van de provincie tot 1850 vooral gericht op consolidatie/instandhouding. … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen

De adel domineert andermaal

In de periode 1814-1850 was er in feite maar één man die het in het provinciaal bestuur voor het zeggen had en dat was de door de koning benoemde gouverneur. Diens macht was nog groter dan die van de prefect … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen

‘een ondankbaar volk’

Dat ‘Nederland’ in de eerste decennia van het koninkrijk nog allesbehalve een eenheidsstaat was, bleek kort na de Belgische Opstand van 1830. In januari 1831 vond in de katholieke delen van het Gelders rivierengebied een militaire strafexpeditie plaats. In het … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen