Categorie archief: ‘bouwsteentjes’

Hier kunnen tijdelijk ‘losse’ tekstfragmenten worden geplaatst.

‘De beruchte Arnhemsche Courant geeft aan dit kwaad bestendig voedzel…’

Waren de eerste decennia na de Franse tijd in velerlei opzicht al niet gemakkelijk geweest, de jaren veertig van de negentiende eeuw waren dat zeker niet. Het Koninkrijk der Nederlanden had grote schulden – de jarenlange strijd tegen de Belgische … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen

‘In Arnhem heeft men mij steeds den voet dwars gezet…’

Een van de interessantste facetten van de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden is de emancipatie van het rooms-katholieke volksdeel. In de door calvinisten gedomineerde Republiek werden ‘paapsgezinden’ gewantrouwd en achtergesteld. De Bataafse omwenteling van 1795 maakte een einde aan … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen

Pauperismus

In het boek over 200 jaar Gelderse CdK’s zal ook aandacht worden besteed aan de grote onvrede die in de jaren veertig van de negentiende eeuw onder grote delen van de Nederlandse (en dus ook Gelderse) bevolking leefde. Belangrijkste reden … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen

1850: de provincie Gelderland wordt ingedeeld in vier duidelijk te onderscheiden regio’s

Zoals in het bouwsteentje ‘De adel domineert andermaal’ al is gememoreerd, hielden in de periode 1816-1849 in de provincie Gelderland ‘hoofdschoutambten’ en vanaf 1825 ‘districtscommissarissen’ toezicht op de plattelandsbesturen. De hoofdschoutambten waren onderverdeeld in meer dan 100 schoutambten. Deze ambten vormden … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen

Verslag van den toestand der Provincie Gelderland over het jaar 1875

Bij de opening van de zomervergadering van 1876 konden de Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten – die met ‘Mijne Heeren’ werden toegesproken – melden dat er grote kosten waren gemaakt om dijkdoorbraken te voorkomen. Desondanks waren in de Bommelerwaard toch … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen

Bouwen aan een modern Gelderland

Weliswaar vonden er in het begin van de negentiende eeuw infrastructurele werken plaats – zo werd er begonnen met de aanleg van het Apeldoorns Kanaal (1828-1868) -, toch was het beleid van de provincie tot 1850 vooral gericht op consolidatie/instandhouding. … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen

De adel domineert andermaal

In de periode 1814-1850 was er in feite maar één man die het in het provinciaal bestuur voor het zeggen had en dat was de door de koning benoemde gouverneur. Diens macht was nog groter dan die van de prefect … Lees verder

Geplaatst in 'bouwsteentjes' | Een reactie plaatsen